Menu Bar

Cookiebeleid en privacyverklaring

1 Wie zijn wij?

Wij zijn Kepri Cotton B.V., gevestigd te (5037 DB) Tilburg aan de Professor Cobbenhagenlaan 47 en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71633944. Wij verkopen huishoudtextiel, waaronder bedlinnen, handdoeken en tafellakens.
In het kader van onze activiteiten verzamelen, bewaren, gebruiken en/of verwerken wij persoonsgegevens. Op basis van de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming en privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse uitvoeringswet van de AVG (UAVG), kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

2 Wij weten dat uw privacy belangrijk is voor u

Wij begrijpen dat jouw privacy belangrijk is en dat je geeft om hoe jouw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen jouw privacy en zullen alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op de manier en voor de doeleinden zoals beschreven in dit document en in overeenstemming met onze verplichtingen en jouw rechten onder de toepasselijke wet- en regelgeving.
In deze privacy verklaring leggen wij uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken en aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken. Verder bevat deze privacy verklaring belangrijke informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij raden je daarom aan deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.
Van tijd tot tijd zullen wij deze privacy verklaring mogelijk moeten bijwerken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert of als wij onze bedrijfsactiviteiten veranderen op een manier die van invloed is op de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Je kunt ons ook vragen om je een kopie van de meest recente versie van deze privacy verklaring te sturen. Wanneer de privacy verklaring wezenlijk verandert, zullen wij je actief informeren over deze wijziging.
Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en onze website en door jouw persoonsgegevens met ons te delen, verklaar je ermee bekend te zijn dat jouw persoonsgegevens op de in deze privacy verklaring beschreven wijze worden verwerkt. Opmerking: dit betekent niet jouw ‘toestemming’ voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet op basis van jouw toestemming, tenzij specifiek aangegeven.

3 Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze website, ontvangers van onze nieuwsbrieven en personen die telefonisch contact met ons opnemen.

4 Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over jouverzamelen:
– rechtstreeks van jou, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor een nieuwsbrief, een account aanmaakt op onze website of telefonisch contact met ons opneemt;
– rechtstreeks van jou wanneer je onze website bezoekt, waaronder informatie die je aan ons verstrekt via een contactformulier op onze website;
– van derden partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken;
– door openbare bronnen / openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en door contact op te nemen met bedrijven;
– op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, via het gebruik van cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken).

5 Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen onder meer identificatie- en contactgegevens van jou. Dit doen wij op basis van drie grondslagen, namelijk hetzij 1) het gebruik van jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, hetzij 2) het gebruik van jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, en in een enkel geval op basis van jouw toestemming.
Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van jou verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.
1) betekent dat wij jouw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou;
2) betekent dat wij jouw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde.

Het verstrekken van de persoonsgegevens die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) is een noodzakelijke voorwaarde om met ons een overeenkomst te sluiten.
Voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming geldt dat je het recht hebt om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat je jouw toestemming hebt ingetrokken, wordt beïnvloed.

6 Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contracteren (bijvoorbeeld IT dienstverleners of marketingbureaus) en adverteerders.
Waar relevant, zullen wij waarborgen implementeren om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen wanneer wij jouw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken. Wij sluiten bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten wanneer wij verwerkers inschakelen (waarin beperkingen zijn opgenomen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de bescherming en beveiliging van jouw persoonsgegevens).

7 Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens verwerken (zoals beschreven in paragraaf 5). Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij jouw persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

8 Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die wij hebben vastgesteld. Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.
Verder streven wij ernaar ervoor te zorgen dat wij jouw persoonsgegevens correct en up-to-date houden. In dat opzicht verzoeken wij je vriendelijk om ons actief op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in jouw persoonsgegevens (zoals een wijziging van jouw contactgegevens).

9 Wat zijn jouw rechten en hoe kun je deze uitoefenen?

Je hebt (onder bepaalde omstandigheden) het recht:

– op informatie en inzage van jouw persoonsgegevens;
– op rectificatie van jouw persoonsgegevens;
– op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
– op beperking van de verwerking;
– van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens naar een andere organisatie (te doen) verzenden.

Meer informatie over jouw rechten vind je in de bijlage bij deze privacy verklaring.

Ten slotte heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn: Bezuidenhoutseweg 30 (2594 AV) Den Haag; telefoonnummer. 088 – 1805 250.

10 Gebruik van cookies en social media plug-ins

Wij gebruiken cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken) en sociale media plug-ins op onze websites en mobiele applicaties. Sommige hiervan zijn essentieel om de websites en mobiele applicaties te laten werken, anderen dienen om je een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.
Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van jouw computer of mobiel toestel via jouw browser.
Daarnaast gebruiken wij social media plug-ins. Deze maken het mogelijk om jou aan de hand van jouw social media profiel te herkennen en om bepaalde gegevens (zoals jouw identificatie- en contactgegevens en jouw profielfoto) te importeren. Zij maken het eveneens mogelijk om social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hierover kun je terugvinden in het privacy beleid van jouw social media diensten. Indien je geen verbinding wenst te maken met jouw social media profiel, dien je zich hiervoor af te melden voordat je onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties gebruikt.
Sommige van de cookies en social media plug- ins zijn essentieel om de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te laten werken, anderen dienen om jou een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

11 Hoe beheert / verwijder je deze cookies?

Alle grote internetbrowsers bieden de mogelijkheid om de cookies die geïnstalleerd zijn op jouw computer of mobiel toestel te beheren.
Indien je niet wilt dat onze website cookies plaatst op jouw computer kun je deze gemakkelijk beperken of wissen door jouw mobiele of browser-instellingen aan te passen. Je kunt jouw mobiele of browser-instellingen ook zo instellen dat je telkens een melding krijgt wanneer je een cookie ontvangt op jouw computer of toestel, zodat je kunt beslissen of je deze cookie wenst te accepteren of niet.
Wij merken op dat wanneer je bepaalde cookies uitschakelt waarvan wij gebruikmaken, de mogelijkheid bestaat dat bepaalde onderdelen van onze website minder goed functioneren en je niet langer een optimale gebruikservaring zal genieten.

12 Contact

Om contact met ons op te nemen over alles wat met jouw persoonsgegevens en/of gegevensbescherming te maken heeft, waaronder het uitoefenen van jouw privacy rechten zoals hierboven beschreven in paragraaf 9, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: support@kepricotton.com.

 

 

Ontdek de collectie van KEPRI

KEPRI helpt jou als liefhebber van kwaliteit en luxe van je slaap- en badkamer een persoonlijke retreat in eigen huis te maken.